— 2 min read

Design som räddar liv

Read 942 times

Ingenstans är bra design så viktigt som i sjukvården. God design underlättar personalens arbete och räddar liv. Såhär jobbar vi.

Sjukvården är inte som andra arbetsplatser. Miljön är ofta högljudd och avbrott i form av larm, samtal, frågor från kollegor tillhör det dagliga arbetet. Samtidigt värderas den personliga kontakten högt och personalen ansvarar för en eller flera människors välmående och hälsa. I den här kontexten krävs smarta lösningar för att förenkla och effektivisera så att personalen mår bra och får tid att hjälpa sina patienter på bästa sätt. Tyvärr har vi inte nått riktigt hela vägen än.

Enligt en undersökning genomförd av British Medical Journal är den tredje vanligaste dödsorsaken i USA så kallade ”medical errors”, alltså en följd av bristande användbarhet hos de produkter och tjänster som används inom vården. Bra design underlättar alltså inte bara vårdpersonalens arbete utan den kan också rädda liv!

Vi på inUse har arbetat med flertalet kunder inom sjukvård och hälsa för att hjälpa dem med att förbättra användbarheten i deras produkter och tjänster. Att jobba med medicinteknik är lite annorlunda från våra andra uppdrag, men samtidigt väldigt likt. Som med alla produkter och tjänster är det viktigt att få en förståelse för sina användare och deras upplevelser, men inom sjukvård ställs även högre krav på riskhantering och användbarhetstestning i och med standarder och riktlinjer. Nedan har vi samlat våra bästa tips för att ta fram användbara och attraktiva lösningar för sjukvården.

Involvera kliniker

Produkter inom medicinteknik är ofta specialistprodukter som kräver en stor medicinsk kunskap för att kunna användas på rätt sätt. Det är därför extra viktigt att involvera personer med rätt klinisk kompetens under utvecklingen för att se till att det blir ett bra verktyg som ger dem den information de behöver för att ta kloka kliniska beslut.

Undersök användningssituationen

För att kunna förutspå potentiella användningsproblem tidigt i utvecklingen är det en god idé att analysera olika användningssituationer, både genom olika analysmetoder och genom observationer, intervjuer, usabilitytester etc. Det ställs höga krav på identifiering av användningsfel inom medicinteknik och företag förväntas inte bara se till den normala användningen utan även förutsebart missbruk.

Minimera risker med design och utvärdering

När problem med användningen uppdagats, i användingstester eller i verklig användning, har det funnits en tendens bland tillverkare att försöka åtgärda problemet genom förbättrad utbildning och användarmanual. Även om detta såklart kan ge en viss förbättring är det sällan det som lindrar konsekvenserna av ett användningsproblem.

Ett mer effektivt sätt är att genom designförändringar eliminera eller minimera risken att problemet uppstår, till exempel genom att utforma kontakter så att det inte går att koppla sladdar fel. Genom iterativa analyser och observationer, re-design och utvärdering kan vi alltså se till att skapa säkrare produkter.

Validera slutprodukten

En aktivitet som är oerhört viktig inom medicinteknik är att validera att produkten/tjänsten är säker samt effektiv att använda för de avsedda användarna – i den avsedda användningsmiljön. Detta är såklart något som är önskvärt i alla branscher men inom medicinteknik är detta reglerat av standarder som behöver uppfyllas för att ens få sälja sin produkt eller tjänst.

När det kommer till den summativa usability valideringen är det viktigt att ha koll på vilka användargrupper man har och vilka uppgifter de utför med produkten eller tjänsten. Det som ska ingå i den slutgiltiga valideringen är de uppgifter som anses kritiska, alltså de uppgifter som om de görs fel eller utesluts skulle kunna leda till skada hos patient, sjukvårdspersonal eller miljön. Det ställs även höga krav på att ge realistisk utbildning och att skapa en så realistisk användningsmiljö och användningssituation som möjligt under usability valideringen.

Låter detta intressant?

Att arbeta med kunder inom sjukvård och hälsa är något som vi på inUse brinner för och vi har genomfört en stor mängd olika projekt inom området. Bland annat har vi hjälpt Ascom att utveckla en smartphone för sjuksköterskor och vi har hjälpt Journal Digital att ta fram ett enklare och säkrare frågeformulär för socialtjänsten.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med design inom sjukvård och hälsa, kontakta oss redan nu!