As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Design som ger effekt lång tid framåt

Read 1705 times

I vår serie av intervjuer med våra Directors har vi kommit till Annelie Alm Bagå som är ansvarig för ett av inUse nyckelområden – Service Design. –  Det vi vill göra mer av är att samarbeta, coacha och stötta organisationer över tid för att säkerställa att den insats som vi tillsammans med dem gör verkligen fastnar och ger effekt en lång tid framöver, säger hon.

Vi på inUse har satt fokus på tio områden – Business Design, Digiphysical Design, Design Leadership, Service Design, Human Centered AI, Impact Management, Research, UX DesignSustainable Design och Visual Design – där vi vill växa och vara ledande och för områden har vi också utsett varsin Director. Varje Director intervjuar vi här på bloggen så att ni kan få en bild av vem de är, vad de håller på med och vad som driver dem. Nu har turen kommit till Annelie Alm Bagå, Director of Service Design.

– Att ta med människor på en resa och låta dem själva upptäcka styrkan i metoderna, förstå vikten av sin egen nyfikenhet och kontinuerligt lärande för att sedan börja leva därefter – det är något jag bara älskar. Då har jag inte bara gjort en insats här och nu, utan istället fått till en ökad förmåga och bestående förändring i den individen och organisationen, säger hon.

Okej, och det är Service Design som skapar en sån resa?

– Vi brukar lite kort beskriva tjänstedesign – eller Service Design – som en samling metoder som går ut på att ta ett helhetsgrepp om en användares beröringspunkter och interaktioner med en organisations tjänst och varumärke.

 – För att en organisation ska kunna designa bra tjänster krävs ett mindset som innebär att förstå vikten av att utgå ifrån kundupplevelsen, att organisera sig runt denna och se utveckling som en lärandeprocess. För att skapa en hållbar förändring i en organisation kopplat till denna målbild behöver jag som tjänstedesigner komma in och stötta dels i metoderna men också i att få till en kultur- och beteendeförändring.

Experter, team, coacher

Som Service Designer arbetar Annelie och kollegorna på inUse på olika nivåer. Ibland som inspirerande experter, ibland som del i ett designteam. Vissa gånger handlar det om att coacha en hel organisation med mål som att få kunden att stå i centrum, förändra arbetssättet som sitter i väggarna eller öka organisationens innovationsförmåga.

–  Det vi vill göra mer av är att samarbeta, coacha och stötta organisationer över tid för att säkerställa att den insats som vi tillsammans med dem gör verkligen fastnar och ger effekt en lång tid framöver.

– Vårt förhållningssätt handlar om att bygga förmågor hos våra kunder och att våra kunder ska vilja jobba tillsammans med oss, inte vara beroende utav oss – det är vad vi på inUse tror på.

Om vi tittar vänder blicken mer explicit mot dig, vad gör dig till en bra Service Designer?

– Jag har en beteendevetenskaplig bakgrund så min nyfikenhet för människan och hennes beteende är stor. Jag tror att detta är en styrka jag bär med mig i mitt arbete på flera sätt, dels att jag alltid är nyfiken på och lätt kan känna empati med de som använder de tjänster jag designar men också att jag alltid vill lära mer om de människor jag jobbar med för att kunna förstå hur jag ska möta dem på bästa sätt.

– De senaste tre åren har jag varit med och infört tjänstedesign som arbetssätt på Västtrafik, vilket jag älskat. Att både få jobba med en tjänst som fokuserar på att leverera samhällsnytta i kombination med ökad hållbarhet samt samarbeta med en organisation som vill utmana både sig själv och samhället är en ynnest.

– Som person tycker jag att resan är lika viktig som målet. Jag tror att det är denna inställning som gör att jag trivs bra i miljöer som är i ständig förändring, har en utforskande och lärande kultur och syftar till ökad innovationsförmåga – något som är viktigt både i mitt vardagliga arbete men framförallt i min roll som Director of Service Design.

Ta kontakt med våra Directors här!