— 3 min read

Design av framtidens och möjligheternas skogsförvaltning

Read 2220 times

inUse och Smart Forestry har samarbetat – tillsammans inom AFRY X – för att förbättra användarupplevelsen av Smart Forestrys mjukvaruplattform. Ett riktigt lyckat samarbete. –  I slutändan är det våra användare som är de stora vinnarna, säger Juho Penttilä från Smart Forestry.

Sedan början av 2022 har inUse och Smart Forestry samarbetat inom AFRY X för att utveckla användarupplevelsen av Smart Forestrys produkter. Den senaste lanseringen är mjukvaran Planner, som har implementerats som en del av AFRY Smart Forestrys mjukvaruplattform. 

Planner är en SaaS-lösning – Software As a Service – som används för att skapa skräddarsydda scenarios för skogsutveckling. Den hjälper användare att

  • jämföra olika strategier för skogsförvaltning.
  • skapa värderingsunderlag för skogsinnehavet.
  • planera arbeten i skogen för att nå strategiska och taktiska mål.

Klara Genberg från inUse och Juho Penttilä från Smart Forestry berättar om ett samarbete som genom bra lagarbete har lyckats ta Smart Forestrys produkter till nästa nivå.

Frön från det blomstrande samarbetet

– I början av 2022 identifierade vi ett användarbehov av bättre UI – User Interface – och UX – User Experience – för att uppnå en effektivare systemanvändning. Eftersom vi från början inte hade några professionella designers i teamet tog vi in Kajsa Westberg från inUse i juni 2022. Efter att plattformen lanserades började vi flytta över mer av vår mjukvara till samma UI, och behövde därför skapa en enhetlig användarupplevelse, säger Juho Penttilä. 

Att arbeta tillsammans med Kajsa och inUse visade sig snabbt ha sina fördelar. I september 2022 blev även Klara och Karin Lövsund en del av projektet, för att fortsätta det arbete som Kajsa hade påbörjat.

Under arbetet med Smart Forestry Planner var det mycket viktigt att ta med förbättringar som gjorts i andra delar av systemet, det berättar Klara Genberg, UX-Designer på inUse.

– Att få alla vyer att se ut och upplevas på samma sätt över hela plattformen är centralt, säger Klara, och understryker att det allra viktigaste är att ta hänsyn till användarnas behov vid utvecklingen av ett UI.

– Att genomföra användningstest i ett tidigt skede med en prototyp av Planner har också hjälpt oss att få insikter snabbt, så att vi vet vilka itereringar vi behöver genomföra i kommande uppdateringar.

Användningstest förhöjer användarupplevelsen

Juho som arbetar med utvecklingen av Planner hade själv inga tidigare erfarenheter av designprocesser.

– Att ha med experter från inUse i teamet har inneburit många nya saker, inklusive systematisk användningstestning med faktiska användare. Vi testar med prototyper samt i utvecklingsmiljön – och användningstester har blivit något som utmärker oss och ger oss konkurrensfördelar på marknaden.

– Vi ville säkerställa att produkten som AFRY utvecklar är intuitiv och möter användarnas behov. Vårt mål är att erbjuda ett UI som guidar användarna, underlättar deras arbete och får dem att känna att de har kontroll, lägger Klara till.

Skapar etablerat värde för skog och framtid

Mycket är på gång inom AFRY Smart Forestry. I år planeras utveckling av nya tillägg i plattformen samt lansering på flera nya marknader. Det UI- och UX-relaterade samarbetet med inUse kommer att fortsätta att vara en central del av utvecklingen av SaaS-lösningar inom skogsförvaltning.

– I framtiden hoppas jag att vi kan lyfta de miljömässiga aspekterna av vår plattform ännu mer, för att hjälpa skogsentreprenörer att uppnå en hållbar skogshantering, säger Klara. Jag ser fram emot att fortsätta samarbetet med det här teamet. Det har varit en otrolig erfarenhet att få arbeta tillsammans med så positiva, drivna och kunniga kollegor.

– Samarbetet med inUse har verkligen varit fantastiskt, och Klara har tillsammans med teamet från inUse visat oss det betydande värdet som professionell design för med sig. Vårt team är mycket tacksamma för att ha det med på tåget. Och i slutändan är det våra användare som är de stora vinnarna, säger Juho.

Kontakta Camilla Nilsson för att prata mera om detta!


inUse part of AFRY is a design-driven business development agency focusing on strategic design, innovation, and digital transformation. We utilize design to create sustainable and meaningful experiences that genuinely impact people, business, and society. Our unique way of working unites organizations, unlocks synergies in complex systems, and increases productivity and engagement from employees and customers. 

inuse.se

AFRY Smart Forestry combines novel software, the latest forestry technology, and modern forestry techniques. Our products bring reliability to your decisions by mapping, optimising, monitoring, and continuously learning about the life cycle and functions in forest supply chains to improve forest management operations.  

The path to a brighter future is paved by decisions based on accurate data. www.afry.com/smartforestry