— 1 min read

De dåliga IT-systemen i vården: Jonas Söderström i SVT Aktuellt

Read 995 times

Jonas Söderström intervjuades om de dåliga IT-systemen inom vårdsektorn i gårdagens Aktuellt på SVT. Precis som läkaren i en av intervjuerna konstaterade så är detta en fråga om patientsäkerhet som man inte längre kan blunda för.

Efter TV-inslaget publicerade Jonas Söderström ett PS till inslaget i Aktuellt.

Hög tid att sätta fokus på produktivitet och effektivitet, vilket i detta fall är detsamma som att designa system som är enkla och effektiva att använda!

Det är inte så svårt. Vi tar det ytterligare en gång:

  • Definiera vilka verksamhetseffekter du vill få ut av investeringen, använd t.ex. effektkartläggning, så att du sedan kan styra mot dessa.
  • Ta reda på hur användarna arbetar och vad som är viktigt för dem, så att du får det underlag som krävs för att du skall kunna skapa ett system som verkligen stöttar dem i deras arbete.
  • Prototypa fram en lösning med skisser som beskriver användargränssnittet på papper, eller med enkla interaktiva prototyper, som kan testas direkt med hjälp av riktiga användare.
  • Dokumentera de bärande mönstren i lösningen, så att det finns ett ramverk som underlättar såväl utveckling av systemet, som inlärning och användning för de som skall jobba med det.
  • Utveckla systemet genom att utgå från agila principer, där detaljerad design tas fram löpande, utvecklas och testas i korta cykler.
  • Validera att allt funkar som det var tänkt genom användningstester innan release.
  • Jobba sedan med kontinuerliga förbättringar.
Ring om det är något du undrar. Jag nås på 0708 - 457073.