— 1 min read

Avhandling om användbarhet - Vem bryr sig?

Read 792 times

”Bryr sig de som använder datorsystemen om användbarheten? Bryr sig cheferna? Bryr sig systemutvecklarna?” Detta frågar sig Åsa Cajander vid Uppsala universitet i sin avhandling: Usability - Who Cares? : The Introduction of User-Centred Systems Design in Organisations.

Åsa menar att organisationer ofta har fått upp ögonen för användbarhet, men att få bryr sig om, eller förstår dess faktiska betydelse. Användbarhet har bara blivit ett värde i den uppsjö av värden som det skall tas hänsyn till i en organisation. Avsaknad av en god kommunikation mellan IT-avdelningen och den övriga verksamheten, i kombination med övertron på att flödesdiagram i sig självt utgör en bra grund för kravställning lever fortfarande kvar, vilket i hög grad bidrar till omedgörliga system.

En större mängd studier utförda på ett antal myndigheter ingår i avhandlingen, som består av åtta vetenskapliga artiklar. Bland myndigheterna finns bland annat: CSN, SMHI och Migrationsverket. Åsa Cajanders forskargrupp har fokuserat på förändringsprojekt med datorstöd för administrativt kontorsarbete.

Ta del av avhandlingen här: http://www.avhandlingar.se/avhandling/21185285d8/