— 2 min read

Återskapa förtroendet för it i vården (del 2)

Read 746 times

I inlägget Nu måste vi återskapa förtroendet för it i vården! gav jag några förslag till framför allt Inera.

Men det finns fler aktörer inom området, och mer att göra. Här kommer ytterligare några förslag på vad som behövs för att få vård-it på rätt köl.

1) Öka innovation från golvet De bäst fungerande och konkret mest nyttiga innovationerna inom vården kommer påfallande ofta från golvet. Det är undersköterskor, sjuksköterskor eller läkare som i sin vardag ser att ny teknik kan ge nya möjligheter. Som Katinka Nordgaards signalsystem för operationssalar, som Anneli Johanssons digitala patientöversikt eller Clarita Schedin och personalen på vårdavdelning 3s "restaurangpuck" på Norrtälje sjukhus. Den senare är nu prisbelönad - men andra har haft svårt att få finansiering eller ens intresse från ledningar. Det finns isolerade goda initiativ här och där, men det behövs ett övergripande strategiskifte till att uppmuntra och ta till vara innovation från golvet - och en rejäl satsning i pengar. Och man får gärna prioritera om en del av de pengar som idag går till nationella projekt med ibland tveksamt värde.

2) Forskning på golvet! Hur mycket tid stjäl administration och dåliga it-system? Myndigehten för vårdanalys gjorde en ambitiös analys av ineffektivitetn inom vården (Ur led är tiden), men konstaterade att man inte kunde säga hur och varför tiden slösades bort. Själva grundforskningen - observationer på golvet - saknas. Det är påtagligt hur dåligt intresset varit för att ta reda på hur det förhåller sig i verkligheten i vården. I bästa fall har man gjort enkäter, som ju kan ha många felkällor. Vi behöver mer forskning på golvet. Vi behöver skicka ut flera team av observatörer runt om i landstingen som kan mäta och studera: vilka är flaskhalsarna? Exakt hur mycket tid stjäl de? Sådana antropologiska eller etnografiska användarstudier tar storföretag till, när man ser problem - läs t ex om Lego och "BeerCo" hos Harvard Business Review. Men inom it, och offentlig it speciellt, lyser de med sin frånvaro. Vi behöver en rejäl satsning i pengar på att ta reda på: hur förhåller det sig egentligen, bortom it-företagens glättade reklambild?

3) ...och forskning och i labbet Många av de användbarhetsproblem som drabbar vårdpersonalen hade förmodligen kunnat undvikas, om de testats enligt vedertagna principer - med riktiga användare och i en så riktig miljö som möjligt. brukbarhetslaboratorium vid trondheims universitetI Norge finns ett "brukbarhetslaboratorium" som är särskilt inriktat på sjukvårdens it-system, vid universitetet i Trondheim. Där finns en simulerad sjuksal uppbyggd, där man kan studera hur e-journaler och andra system används i en så verklig miljö som möjligt. Vi har inget liknande i Sverige. En "testbädd" för medicinska it-system i Karlstad har teknikfokus. Vi saknar alltså även på det här området användarnas perspektiv - det som är avgörande för om systemen levererar nytta eller inte.

Ett sista avsnitt i den här serien kommer inom några dagar.