— 1 min read

April, april...

Read 741 times

Jo. Så var det. Det förra inlägget var så klart ett aprilskämt. Men faktum är att precis denna lösning, att anställa särskild personal för att sköta IT-administrationen, används med framgång på andra ställen.

Och på ett sätt är det ju inte så konstigt. I nästan alla branscher har man gjort allt man kan för att ta bort "administrativ personal", och fördelat dessa uppgifter på specialister istället. Ordet "självservice" används ju inte bara när det gäller tjänster och system som vänder sig till allmänheten. Och kanske vore det en bra lösning att faktiskt återinföra en del av dessa tjänster.

Dock borde detta så klart i så fall kombineras med att vi verkligen tar tag i de usla IT-systemen inom vården.

Borde vi inte bara lova varandra att inte införa fler system som ökar den administrativa bördan, åtminstone inte förrän vi gått igenom den existerande systemfloran och HALVERAT den tid det tar för användarna att tröska sig igenom de vanligaste uppgifterna?