As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

AI och design hjälper personer med kronisk smärta till bättre liv

Read 2052 times

PainDrainer är en app för personer med kronisk smärta. PainDrainer ville ha hjälp med att förbättra användarupplevelsen och vidareutveckla konceptet och valde att arbeta tillsammans med inUse för att lyckas.

Idag lever 20 procent med kronisk smärta i Sverige. Appen PainDrainer gör det möjligt för personer med kronisk smärta att planera och prioritera sin dag och få råd för hur de ska hantera sin smärta. På så sätt kan de få en överblick och anpassa sina liv och sysslor så att de får energi kvar till det som är värdefullt för dem. 

AI och digital coach i appen

Idén och kunskapen bakom appen bygger på vetenskapliga metoder som används runt om i världen för hantering av smärta. Ledande sjukhus och smärtspecialister har bidragit till utvecklingen av appen. Grundarna vidareutvecklade dessa metoder och vill nu göra dem tillgängliga till fler genom en digital coach som med stöd av AI hjälper användaren att planera och prioritera sina aktiviteter. 

Flera designers från inUse arbetade i nära samarbete med PainDrainers team. Utmaningen låg i att få en tekniskt avancerad produkt och tjänst att samspela med den tänkta målgruppen.

Hos teamet på PainDrainer fanns en hög nivå av kunskap kring teknik, medicin och AI. inUse uppdrag var att anpassa tonaliteten både visuellt och i text, så det tilltalade och nådde fram till användaren. Research i form av flera djupintervjuer och användningstester genomfördes och vi arbetade också med varumärkesstrategi och användaranalyser. Just samarbetet upplevdes värdefullt och var mycket uppskattat. 

— Vi jobbade hela tiden nära varandra, vilket var viktigt för oss. Man kan säga att inUse hjälpte oss att ta PainDrainer till ett ökat användarfokus! Utifrån de insikter vi fick från till exempel användarintervjuerna kunde vi sen ta arbetet vidare, berättar Alexandra Johnsson marknadsansvarig för PainDrainer.

Komplext arbete

Arbetet var komplext och innehöll flera delar. Det var av största vikt att den tänkta målgruppen, de med kronisk smärta, skulle vilja dela med sig av sina liv i appen. Teamet från inUse undersökte bland annat vad som motiverar personer med kronisk smärta och vad som driver dem.

— När vi jobbade med tonaliteten var det viktigt att ta in vad människor med kronisk smärta känner och hur deras liv ser ut, berättar Pedram Nayeri UX-designer på inUse och som ansvarade för djupintervjuerna.

— Det gällde att hitta balansen mellan teknik och människa. Vi ville förmänskliga det tekniska, sänka trösklarna och få tjänsten att kännas vänlig och inbjudande, berättar Pegah Zarassi UX Writer på inUse.

Hur produkten skulle se ut rent visuellt hade också stor betydelse. 

— Det var ett unikt uppdrag i många olika delar och vi jobbade mycket med konceptualisering och visualisering av varumärket. Under arbetets gång laborerade vi tillsammans med PainDrainer hur vi kunde bygga upp appen, berättar Johan Kuno UX-designer och Visual designer på inUse.

inUse kunde under arbetets gång stämma av insikter som PainDainer arbetade vidare med.  

— Nu har vårt utvecklingsteam utvecklat användarinsikterna och varumärkesstrategin vidare och vi har nu mer fokus på användaren i utformningen av till exempel flöden och menyindelningar. Det kommer bli ett ökat värde för dem med kroniska smärta när de använder appen, säger Alexandra Johnsson. 

Vill du veta mer om hur inUse kan vara med och utveckla din verksamhet, tjänst eller produkt? Kontakta oss gärna här