— 1 min read

AI – möjligheter och risker

Read 1436 times

Det gäller att vara med kring AI-hajpen. Vad är möjligheterna och riskerna? Vi bjöd in Christian Balkenius från Lunds universitet och Wallenbergs AI-program. Det sistnämnda tittar framförallt på hur AI påverkar samhället, vilket är en spännande ingång givetvis.

Vi fick dels en översiktlig genomgång av AI:s historia och insikter kring vad den senaste hajpen handlar om sett till all AI som finns. Det är ett fokus på Large Language Models och Deep Learning och anledningen till att det går att ta fram så bra tjänster nu handlar mycket om tillgången på data – internet – och datorkraft.

– Det är egentligen datorspelsvärlden som har drivit på utvecklingen, säger Christian Balkenius.

– De grafikkort som man framför allt har utvecklat för att köra datorspel – de beräkningar de här grafikkorten gör är perfekta för att köra neurala nätverk också.

Hela föreläsningen ser du här.

Vi fick också en rolig genomgång till hur man tränar systemen, som hur man de måste lära sig att exempelvis skilja på bilder av muffins och hundar. Vidare att det är viktigt att träna på rätt sätt, lite som när vi människor ska lära oss vissa saker.

Men så kom vi till det som många funderar kring. Vad kan man tillämpa dessa tekniker på? Ett exempel är såklart ChatGPT, att skapa text. Eller ansiktsigenkänning, datasammanfattning, rekommendationer och så vidare.

– Det finns såklart massor av bra tillämpningsområden.

Risker med AI

Men sen finns ju riskerna, problemen, svårigheterna.

–  Sen finns det exempelvis problem med skumma värderingar. 

Det finns flera exempel på att ChatGPT är förnuftig och låter bli att köra vissa vitsar om vissa grupper eller liknande. Å andra sidan att det kommer ibland ut uttalanden om grupper som är oerhört negativa och stötande. Christian tog upp hur detta kan bemötas och utvecklas med olika angreppssätt. Här finns det mycket att tänka på framåt – inom alla tjänster, hur man hanterar risker och etiska överväganden.

Mot slutet bemötte Christian också tankar som kommunicerats på sistone kring superintelligens och mänsklighetens fortlevnad, exempelvis i Mats Tegmarks sommarprat.

– Det är rena fantasier, att AI blir superintelligent och tar över. Men det betyder ju inte att tekniken inte är användbar.

Vi på inUse hjälper gärna till med ert take kring AI i just er organisation.