Kom igång med användarcentrerad AI

Känns det som att ni borde hoppa på AI-tåget? Är ni nyfikna på hur AI kan användas för att förbättra och utveckla era tjänster?

Vi hjälper er att komma igång genom att kombinera designprocessen med AI-expertis.

Tid: 6-8 veckor

Leverabel: En klickbar prototyp som visar hur AI skapar värde i er verksamhet, process och riktlinjer för att jobba med data och generativ AI.

Användarcentrerad AI

Även om AI kan kännas både outgrundligt och mystiskt så är det kanske bäst att se AI som ett till sätt att skapa nytta för användaren. AI är ett verktyg och som med alla nya verktyg behöver man lära sig hur man ska använda det i sin egen verksamhet.

Som alltid vill vi på inUse utgå från hur vi uppnår både användarnas och verksamhetens mål. Och det är inte så svårt att komma igång. Allt som behövs är ett väl avgränsat affärsproblem, förståelse för användare och kundupplevelse och AI-expertis. Genom ett iterativt arbetssätt tar vi fram en klickbar prototyp som visar hur AI skapar värde i er verksamhet.

AI och värdeskapande i vardagen

Ett bra exempel på en välanvänd AI-tjänst är när Spotify föreslår musik den tror att du skulle tycka om. AI analyserar det du lyssnar på och gör en bedömning av vad den tror att du kommer att uppskatta. Vi har upptäckt massor av ny musik på det här sättet. Affärsvärdet för Spotify är att vi stannar längre på deras plattform och användarna blir glada att hitta ny musik. En win-win situation uppstår!

Men Spotify är inte de enda som använder AI i sina produkter, några fler exempel på AI-tjänster många använder är:

  • Rekommenderad färdväg baserad på trafikdata
  • Smarta högtalare i hemmet
  • Ansiktsigenkänning
  • Google Lens
  • Apple Watch Fall detection

Vi kan med hjälp av AI förutse tidigare okänd data, anpassa förutsägelser beroende på användare och kontext, för att sedan ta initiativ och agera på förutsägelserna.

Användarcentrerad AI-design-erbjudande

Hur går det till?

Våra kompetenta konsulter hjälper er hitta affärsvärdet, förstå användarens behov, definiera kundresan och bygga prototyp. Genom hela processen jobbar vi iterativt tillsammans med er.

Genom processen finns hela tiden en AI-expert som guidar och stöttar er om hur ni behöver jobba med data och generativ AI för att kunna leverera användarupplevelsen. Vi tar dessutom hänsyn till vilken miljö det gäller, kraven som ställs och alla de etiska överväganden som hela tiden är viktiga att ha i åtanke.

I vårt Användarcentrerad AI-design-erbjudande ingår:

  • 4 gemensamma workshops
  • Kontinuerliga avstämningar med AI-experter
  • Klickbar prototyp som visar hur AI skapar värde i er verksamhet
  • Process och riktlinjer för hur ni ska jobba praktiskt och etiskt med data och generativ AI