Impact Mapping and Management

Ta medvetna beslut mot långsiktiga effekter

Framgångsrika lösningar är de som skapar ett påtagligt värde för verksamheten och användarna. Det vet du som arbetar med design, marknadsföring och affärsutveckling. Och alla som har deltagit i förstudier och utvecklingsprojekt vet hur lätt det är att förlora sig i funktioner och detaljer. Det är lätt att tappa fokus på vilka mål som verksamheten strävar mot att nå och vad användarna värdesätter. Dessa utmaningar engagerar oss på inUse.

Styr med fokus på effekt

Därför utvecklade vi Effektstyrning®. Detta för att guida projekt och initiativ att behålla fokus på det som skapar värde, från idé till förvaltning. Effektstyrning är en styrmodell som passar alla utvecklingsmodeller, allra bäst blir det om du arbetar agilt. Modellen ger beslutsfattare, team och projektledare hjälp att inkludera värde som en viktig parameter i alla beslut. Effektstyrning betyder dessutom att kraven definieras så att du kan testa. Du kan bevisa att lösningsförslag kan leverera önskad effekt innan de förverkligas.

Effektkartan visualiserar sambanden

Vi tog fram en modell - en Effektkarta® - som beskriver användares behov i deras kontext. Och vilka krav som ställs på lösningen för att verksamheten ska få ut önskad effekt. Modellen gör det enkelt att komma fram till en gemensam bild av behoven och lösningen. Effektkartan är lätt att kommunicera och uppmuntrar till dialog. Den gör det möjligt att strukturerat beskriva avgränsningar, behov, förväntningar och prioriteringar. Effektkartan tydliggör varför en viss design, funktionalitet eller aktivitet skapar de bästa förutsättningarna för att generera värde och nå dina mål.


Effektstyrning och Effektkarta är av inUse registrerade varumärken. Vi vill att så många som möjligt använder dem och lyckas med sina digitala satsningar. Hänvisa till inUse när du berättar om modellerna.

Related projects

Renova

Renova's environmentally friendly customer portal

inUse has helped Renova creating the portal with user focus, design for behavior change, agile prototyping and smart strategy.

200

hours in saved time at customer support

560

hours that sales support saved using the portal

3,600

schedules downloaded

5,400

extra bin emptying visits have been ordered.

Västra Götalandsregionen

A new it-solution that revolutionizes health care administration

Person in doctor's clothes holding iPad.

inUse has helped Västra Götalandsregionen with a new it-system which handles 400,000 health care contacts each year. Through an iterative …

400 000

health care contacts are handled each year

Volvohandelns Utvecklings AB

Enkelt och effektivt säljstöd

Person using computer.

Förnyelsen av återförsäljarsystemet TACDIS innebar inte bara ett grafiskt ansiktslyft. Den nya plattformen har skapat ett optimerat arbetsflöde och en …

Skånetrafiken

Kundresekarta gav Skånetrafiken fördjupad förståelse

Yellow bus in front of buildings.

Skånetrafiken ville veta den osminkade sanningen om hur resenärerna upplevde att resa med dem. En kundresekarta blev resultatet som gett …