Collectum

Project
​Test för bättre användarupplevelse – också på papper

Besked om tjänstepension behöver inte vara tråkiga. Genom bättre design och mer grafiska element ville Collectum göra beskeden mer lättförståeliga. inUse var med och gjorde tester för att säkerställa användbarheten.

Varje år dimper det röda tjänstepensions-kuvertet från Collectum ner i 1,6 miljoner svenskars brevlåda. Men i år kände Collectum själva att den tioåriga designen på beskedet behövde en modernisering.

"Klarnade för oss"

En ny form togs fram internt men för att vara säkra på att designen, som nu bland annat innehöll fler grafiska element, verkligen träffade rätt hos målgruppen kontaktade bolaget inUse för en granskning och ett användningstest.

– Vi ville testa av det nya utkastet och se om vi var på rätt väg eller helt ute och cyklade, säger Elisabeth Björck Orvehed, på Collectums kommunikationsenhet och fortsätter:

– Redan vid den första expert-granskningen fick vi flera bollar att springa på, och efter användningstestet fick vi många bra förslag som vi direkt såg skulle förbättra beskedet.

Oberoende röst

inUse satte samman en testgrupp med tolv användare som fick lösa fem uppgifter med pensionsbeskedet som underlag. Det i kombination med spontana reaktioner på den gamla och den nya designen samt vad man saknade och vad som kunde tas bort blev en bra grund för inUse, efter det tog vi fram en att göra-lista med rekommendationer.

– Hela upplägget med testerna och vad vi fått ut – det konkreta resultatet – har varit gediget, förtroendeingivande och väl genomarbetat. Det har varit väldigt bra att få en oberoende röst från kunderna och en expertröst som hjälpt oss, berättar Elisabeth Björck Orvehed.

Hela upplägget med testerna och vad vi fått ut – det konkreta resultatet – har varit gediget, förtroendeingivande och väl genomarbetat.

– Elisabeth Björck Orvehed, Collectum