As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Cases matching “Visual Design”

Page 1 of 2

Renova

Renova

inUse has helped Renova creating the portal with user focus, design for behavior change, agile prototyping and smart strategy.

Person using app near house.

Eon

Eon Hållbarheten – app

Västra hamnen i Malmö är ett område som i huvudsak drivs av förnybar lokalt producerad energi. Det är en förebild …

Computer with website.

Metria AB

Metria

En IT-miljö med flera uppsättningar av verktyg gjorde den digitala arbetsmiljön på Metria väldigt spretig. Omtaget år 2013 med ett …

Person using iPad.

Journal Digital

Journal Digital

En viktig del av behandlingen vid socialtjänstinsatser är att samla in klienters och närståendes syn på klientens livssituation. Detta görs …