Cases matching “User Experience Design”

Page 1 of 2

Renova

Renova

inUse has helped Renova creating the portal with user focus, design for behavior change, agile prototyping and smart strategy.

Person in flight control tower.

Saab

Saab Air Traffic Control

Having air traffic controllers sitting near airports in order to land planes is now history. Thanks to Saab and inUse, …

Person using iPad.

Journal Digital

Journal Digital

En viktig del av behandlingen vid socialtjänstinsatser är att samla in klienters och närståendes syn på klientens livssituation. Detta görs …