Cases matching “Research”

Page 2 of 3

Child reading on iPad.

Stockholms stadsbibliotek

Fler barn läser med hjälp av Bibblix

Stockholms stadsbibliotek ville att fler barn skulle läsa böcker. inUse anlitades för uppstartsarbetet, resultatet blev det digitala barnbiblioteket Bibblix. Ett …

Hand holding phone with app.

Region Skåne

Nya skane.se

Region Skånes webbplats har de senaste åren genomgått en stor transformation. inUse har varit med på hela resan mot ett …

Sketches of app on phone and iPad.

Studentlitteratur

Digitalt läromedel

Syftet med Studentlitteraturs nya digitala läromedel är att öka lusten för lärande och underlätta lärarnas vardag genom att skapa riktigt …