Projects

Page 2 of 6

Person using app near house.

Eon

Eon Hållbarheten – app

Västra hamnen i Malmö är ett område som i huvudsak drivs av förnybar lokalt producerad energi. Det är en förebild …

Digitally made sketch of room with games and people.

Resort, USA

Upplevelsedesign i Las Vegas

inUse gjorde nyligen ett framtidskoncept åt en stor resort-kedja för att möta yngre generationers behov och förbättra upplevelsen av sportspel. …

Person using computer.

Volvohandelns Utvecklings AB

Enkelt och effektivt säljstöd

Förnyelsen av återförsäljarsystemet TACDIS innebar inte bara ett grafiskt ansiktslyft. Den nya plattformen har skapat ett optimerat arbetsflöde och en …

Table with computer and lamp.

Ale Kommun

An Intranet that has True Effect

Ale Municipality was faced with a challenge. They had a large intranet, which users found difficult to navigate. Following extensive …

Person using iPad.

Journal Digital

Journal Digital

En viktig del av behandlingen vid socialtjänstinsatser är att samla in klienters och närståendes syn på klientens livssituation. Detta görs …