Hemnet

Hemnet fick hjälp med att definiera sina målgrupper och förbättra sin sajt i en redesign. Den grundliga analysen gjorde att vi hittade nya affärsmöjligheter för Hemnet som innoverade hela deras affärsmodell.

Hemnet var medvetna om brister på sin gamla sajten. De behövde bland annat en bättre plattform att bygga på inför framtiden samt en ökad förståelse för sina målgrupper.

Vi på inUse gjorde en målgruppsanalys och såg tydligt att behoven och beteendemönstren bland Hemnets besökare varierade. Av alla de tusentals besökare sajten dagligen hade var det många som inte nödvändigtvis var ute efter att köpa en bostad. Den allra största majoriteten ville bara hålla koll på marknaden eller inspireras och drömma sig långt bort. En målgrupp som Hemnet inte visste fanns.

Här fanns det helt nya affärsmöjligheter som vi tillsammans med Hemnet utforskade och anpassade tjänster för. "Drömmarna" hade nämligen helt andra behov och önskemål än de som faktiskt var ute efter att hitta en ny bostad. För dem var sökfunktionen viktigast. Men för Drömmaren var det helt andra drivkrafter som styrde. Efter att ha identifierat målgrupperna satte Hemnet en prioritering bland dem för att kunna designa utifrån deras behov.

Vi genomförde också intervjuer med mäklare och med Hemnet själva för att kunna inkludera deras önskade effekter i designarbetet – det vill säga, göra en effektkartläggning.

Nästa steg var en genomgång av sajten och ny konceptdesign. Designen testades grundligt genom upprepade användningstester och justerades utifrån lärdomarna som kommit in via användarnas synpunkter.

Efter att ha designat och byggt en beta-version släpptes användarna in ännu mer i arbetet. Vi lät dem tycka till om beta-versionen under ett par månader innan vi slutligen lanserade Nya Hemnet i februari–mars 2011. Det gav oss möjlighet att lyssna på användarna och anpassa designen efter dem så långt det varit möjligt – från projektstart – till lansering.

Hemnet är Sveriges populäraste sajt för bostadsök, med upp till 1,4 miljoner unika besökare i veckan och ungefär 1 000 000 bostadsvisningar per dygn. Hemnet.se startades 1998 och ägs av Fastighetsmäklarförbundet FMF, Mäklarsamfundet, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.