Journal Digital

Project
Journal Digital

En viktig del av behandlingen vid socialtjänstinsatser är att samla in klienters och närståendes syn på klientens livssituation. Detta görs med system som byggs av Journal Digital. När delar av informationsinsamlingen digitaliserades uppstod stora tidsvinster för brukare och behandlare och dessutom minskade felmarginalen.

Journal Digitals kunder är privata och kommunala behandlingshem eller socialtjänster. I en behandling, då till exempel en tonåring och hens föräldrar, för första gången träffar ett behandlingsteam får båda parter svara på ett frågeformulär. Processen kallas för skattning.

Roligare med app

Tidigare var det ett fysiskt papper som fylldes i, behandlaren knappade sedan in svaren manuellt i en programvara på datorn. Men med hjälp av inUse har Journal Digital utvecklat en app för surfplattor som genomför samma uppgift. Svaren synkar sedan direkt med journalsystemet.

– Appen är just lanserad, men vi ser att den kommer att minska felmarginalen och även att det blir roligare att fylla i formuläret. Till exempel har behandlare sagt att tonåringar är mer motiverade att utföra skattningen om man får den på en platta, berättar Richard Andersson, ansvarig för utvecklingsarbetet på Journal Digital.

Rätt tid på rätt sak

Skattningarna sker både före och efter en behandling. För varje klient kan det innebära 14–18 skattningar som tidigare manuellt skulle matas in, vilket personalen nu slipper. Tiden kan de istället lägga på att aktivt hjälpa klienten till en bättre livssituation.

Med pappersformulären blev det dessutom ofta fel. Hade en förälder glömt att svara på en fråga var någon i behandlingsteamet tvungen att ringa till personen och få svar på frågan. En resurskrävande arbetsuppgift. Nu uppmärksammar appen direkt om något inte är korrekt ifyllt.

– Vi har haft stort fokus på att göra den så enkel som möjligt. Behandlare ska kunna använda den direkt, utan något stöd eller intruktioner och klienter ska kunna svara på frågor snabbt och enkelt. Samtidigt har vi sett till att säkerställa de svarandes integritet.

inUse har gjort interaktionsdesign och visuell design samt programmerat front-end för appen som lanserades i maj 2015.