Volvohandelns Utvecklings AB

Project
Enkelt och effektivt säljstöd

Förnyelsen av återförsäljarsystemet TACDIS innebar inte bara ett grafiskt ansiktslyft. Den nya plattformen har skapat ett optimerat arbetsflöde och en bättre användarupplevelse. Resultatet: en mer effektiv webbapplikation.

Att köpa och äga en ny bil är en stor affär för de allra flesta av oss. Vikten av att känna sig trygg och få korrekt och relevant hjälp är ofta avgörande för att affären och det efterföljande ägandet ska bli en positiv upplevelse och början på en bra relation mellan kund och återförsäljare.

Volvohandelns Utvecklings AB tillhandahåller återförsäljarsystem och informationstjänster för fordonsbranschen där deras största kunder finns inom Volvo-, Renault- och Fordhandeln och dess generalagenter.

Maxa användarupplevelsen

När Volvohandelns Utvecklings AB skulle förnya den tekniska plattformen för sitt återförsäljarsystem TACDIS tog man hjälp av InUse. Arbetet grundade sig i att skapa en konsekvent och maximerad användarupplevelse utifrån en webbplattforms nya möjligheter samt att optimera arbetsflöden i systemet.

Det omfattande förnyelsearbetet utgick från effektkartläggningar av berörda delsystem inom TACDIS, så som fordonsförsäljning och service samt reparation. Detta arbete gav projektet en övergripande strategi och en gemensam målformulering för det förändringsarbete som skulle genomföras.

Anpassad till nuet

Tillsammans med användare och systemexperter kartlades primära arbetsflöden i systemet, här identifierades också ett antal oanvända funktioner som kasserades. Detta gav ett mer strömlinjeformat ramverk av funktionalitet som var mer anpassat till användarnas nuvarande beteende.

Återkommande utvärdering och validering med användare genomsyrade designarbetet under hela utvecklingsprocessen från koncept till pilottest. Genom ett lättrörligt och iterativt designarbete kunde streckskisser och tidiga versioner av funktionalitet direkt testas med användarna ute hos generalagenterna för att möjliggöra ytterligare optimeringar innan utvecklingsarbetet nått för långt.

inUse hade också en ledande roll inom arbetet med kravhantering och affärsanalys. Ett kritiskt område för uppföljning och acceptanstest när avancerade system som TACDIS ska förändras och utvecklas.

inUse har på ett professionellt sätt hjälpt oss att hantera komplexiteten i att konvertera ett avancerat och svåranvänt windowsprogram till en mycket enklare och mer effektiv webbapplikation.

– Jan-Olof Landberg, Gruppchef Krav & Test