Studentlitteratur

Project
Digitalt läromedel
Our contributions

Syftet med Studentlitteraturs nya digitala läromedel är att öka lusten för lärande och underlätta lärarnas vardag genom att skapa riktigt bra digitala produkter och göra dem tillgängliga i flera olika plattformar.

Läraren måste ha utrymme att fokusera på huvuduppgiften

Detta är en första satsning som en del av de strategier om framtidens läromedel, som vi tagit fram tillsammans. Vi på inUse har haft förmånen att vara med hela vägen från effektkartläggning och målgruppsanalys till konceptuellt arbete, interaktionsdesign och grafisk design.

Utmaningen har till att börja med varit att landa i en digital produkt som är tydligt kopplad till läroplanen och lärarnas faktiska vardag, och som samtidigt tänjer på gränserna för vad ett läromedel skulle kunna vara.

Just nu genomförs de sista justeringarna innan vi kan börja mäta att de nya produkterna faktiskt bidrar till att öka lusten för lärande så som det är tänkt.

Ett samarbete som inleddes med ett antal användningstest har nu utvecklats till ett ytterst fruktbart utbyte, inom ett område där det kommer att finnas fortsatt många nya spännande möjligheter.

Om du vill testa lösningarna kan du beställa provexemplar från Studentlitteratur.

Att arbeta med de kompetenta konsulterna InUse har varit både lärorikt och utvecklande. Vi har fått goda tips och råd på vägen men också utmanats att kritiskt se på vårt vanliga sätt att tänka, arbeta och besluta.

– Jenny Linander, Produktägare Skola, Studentlitteratur