As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Projects

We create services, products and experiences that make impact.

Stampen Media

inUse har hjälpt Stampen Media att ta fram produktvision och strategiskt ramverk – som ger en användarcentrerad nyhetsupplevelse.

inUse har hjälpt Stampen Media att ta fram produktvision och strategiskt ramverk – som ger en användarcentrerad nyhetsupplevelse.

Västtrafik

inUse fick i uppdrag att ta fram ett arbetssätt för att Västtrafik att samverka med funktionshinderrörelsen i Västra Götaland.

Västtrafik jobbar med funktionshinderrörelsen. Två personer går vid buss.

inUse fick i uppdrag att ta fram ett arbetssätt för att Västtrafik att samverka med funktionshinderrörelsen i Västra Götaland. Detta …

Region Skåne

We helped the regional maternity care with insights on parents-to-be

The challenge

Parents-to-be are in contact with many areas of healthcare, but how well are their needs met by the …

AFRY

The valuable collaboration of two digital pioneer teams of AFRY X - inUse and Smart Forestry.

The valuable collaboration of two digital pioneer teams of AFRY X - inUse and Smart Forestry.

Since early 2022, inUse …

Paradox

Research at Paradox

We helped Paradox with a solid research process and understanding their user – the gamers – motivation and needs. So that Paradox makes well-grounded decisions that are based on research.

Hemsö

Designar morgondagens äldreboende

Vi har hjälpt fastighetsbolaget Hemsö med att ta fram en grund för hur äldreboenden ska se ut i framtiden. Vi gjorde ett stort insiktsarbete för att Hemsö skulle förstå behov, drivkrafter och utmaningar för de som bor eller arbetar inom äldreomsorgen.

Person in flight control tower.

Saab

Saab Air Traffic Control

Having air traffic controllers sitting near airports in order to land planes is now history. Thanks to Saab and inUse, …

Renova

Renova

inUse has helped Renova creating the portal with user focus, design for behavior change, agile prototyping and smart strategy.