15900 SEK

Service Design


Henrik Åkesson

Customer Relation Manager at inUse Academy

+46 734 38 33 13

henrik.akesson@inuse.se

Företag och organisationer lägger ofta tid och energi på att designa produkter. Designen av tjänster får däremot oftast mindre uppmärksamhet. Detta trots att tjänster för det mesta upplevs som mer ineffektiva och frustrerande. Service Design – eller tjänstedesign – handlar om hur du kan förbättra kvalitet och produktivitet i din tjänsteleverans och skapa värde och meningsfullhet för dina kunder.

Service Design har funnits i över 20 år och har mognat från att ha varit en nischad – något akademisk – designdisciplin till ett helhetsorienterat angreppssätt för att hantera utmaningar inom kundupplevelse, affärsmodellering, organisation och innovation.

På kursen Service Design lär du dig teori och metod från grunden under två intensiva och inspirerande dagar. Vi diskuterar och arbetar praktiskt med typiska leverabler inom Service Design, såsom kundresekartor, service blueprints och effektkartor. Du får lära dig om strategier för att bryta silotänk och uppmuntra helhetssyn inom organisationen, metoder för samskapande och hur Service Design relaterar till andra designorienterade aktiviteter som t ex effektkartläggning, UX design, användarresearch, affärsmodellering och innovation.

Oavsett om du och din organisation verkar inom business-to-business, business-to-consumer, eller offentlig verksamhet, så påverkar i slutändan era tjänster människor. Service Design är människocentrerad design där teknologi och affärsmodellering är hjälpredskap för att uppnå meningsfulla interaktioner med människor – och det är användbart och värdeskapande inom alla sektorer.

Vi använder oss av praktiska uppgifter som gör det lätt att förstå och få praktisk erfarenhet, vilket underlättar när du ska applicera det du lär dig under kursen i din egen organisation. Efter kursen får du med dig ett rikt resursmaterial så att du kan fortsätta utveckla dina färdigheter och kunskaper.You will learn

Kursen består av två dagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Under kursen kommer du att:

  •  Bekanta dig med teoribildningarna inom fältet Service Design. 
  •  Få en inblick i hur andra designaktiviteter inom t ex UX design förhåller sig till Service Design. 
  •  Lära dig mer om hur man kan utnyttja både kvantitativ och kvalitativ research för att skapa bättre tjänster för dina  kunder. 
  •  Praktiskt tillämpa och konstruera kundresekartor och service blueprints.

The course is for

Alla som jobbar med människor, design eller ansvarar för en produkt eller tjänst. Du har kanske arbetat med interaktionsdesign och UX, kravanalys, kundservice, eller affärsmodellering.