Hemma hos er!

Det finns många goda anledningar till att vi kommer till er och håller en kurs. Då tillbringas tiden hos er, ni behöver inte resa någonstans och vi kan helt utgå från er verksamhet, era erfarenheter och specifika utmaningar, under kurstillfället. Detta kan fungera som kompetenshöjande, teambuildande och inspirerande aktivitet för era medarbetare. 

De flesta av våra kurser har vi stor erfarenhet av att ge som hemma hos-kurser. I detta upplägg ingår det alltid en telefonavstämning med planerad lärare och er där ni pratar igenom vem som ska medverka, vilka förkunskapern man har och vilken typ av förflyttning ni hoppas på att er grupp ska göra under utbildningen. Det är också av stort värde för läraren att veta om ni i er organisation står inför kommande större utmaningar såsom nya projektfaser, förändrat arbetssätt – eller andra situationer som kan innebära att ämnet kursen berör ska fungera under specifika omständigheter kort efter kursen. 

Genom detta förberedande samtal kan lärare till viss del justera innehållet utifrån era behov, lägga rätt tid på rätt saker samt anpassa exempel utifrån bransch.

För att få en förståelse av vad vi kan utbilda i – gå in och titta i vårt fina kursutbud.  Om ni hellre ser att vi kommer till er och gör lite kortare insatser mer i presentation och seminarieform så kan du se mer bland våra inspirerande seminarier och workshops.

Ni är alltid välkomna att höra av er för att ställa frågor, be om tips och råd eller om en offert!