Etisk datainsamling och spårning i digitala tjänster


CUSTOMER RELATION MANAGER AT INUSE ACADEMY

Henrik Åkesson

Customer Relation Manager at inUse Academy

+46 734 38 33 13

henrik.akesson@inuse.se

Vi pratar om hur designers kan implementera ett etiskt tänkande kring datainsamling.

Vi pratar om hur designers kan implementera ett etiskt tänkande kring datainsamling. Vi belyser och utforskar spårning i digitala tjänster och hur datainsamlingen påverkar människan. Vår integritet är svagare än någonsin och som designers måste vi börja tänka kring de etiska och moraliska dilemman som uppstår. Målet är att detta föredrag ska vara tankeväckande och chockerande nog att skapa dialoger i organisationer där ute kring hur vi egentligen designar våra system, tjänster och miljöer där människor och deras information i slutändan blir en handelsvara att tjäna pengar på.


Vi pratar om hur designers kan implementera ett etiskt tänkande kring datainsamling.


The course is for

Föredraget passar dig som

  • Arbetar med digitala produkter och tjänster
  • Vill veta mer om datainsamling