7 hours | 8900 SEK

ONLINE: Effektkartläggning – grundkursen


Henrik Åkesson

Customer Relation Manager at inUse Academy

+46 734 38 33 13

henrik.akesson@inuse.se

Effektkartan är en visuell modell som beskriver den effekt som en tänkt digital satsning ska ge. Den beskriver på ett strukturerat sätt hur verksamheten förbättras genom att lösningen skapar nytta för användare. Kursen genomförs helt på distans.

Metoden Effektkartläggning lär dig att beskriva krav på nytta så att alla förstår – och ser samma sak. Effektkartan skapar de bästa förutsättningarna för att göra god design, att testa lösningar tidigt och att utvärdera standardlösningar. Den gör det också möjligt för projektledaren och produktägaren att förstå, beskriva och ta beslut om vilka prioriteringar som ska göras. Effektkartan kan användas när som i en verksamhet, i starten av ett projekt, innan upphandling eller för att  förbättra befintliga lösningar.

Kursen är handfast och bygger på grupparbeten. Inga förkunskaper behövs, men var redo med papper, penna och tänkarhatten! Kursen ger baskunskaper för den som vill förstå hur en effektkarta tas fram och används. 

 Course dates

  • Online - 13 oct

You will learn

Efter utbildningen kommer du att:

  • kunna läsa och värdera en effektkarta, och ställa frågor som gör den bättre
  • kunna planera de aktiviteter som krävs för att ta fram en effektkarta
  • veta till vilka syften/tillfällen det är lämpligt att använda effektkartan
  • kunna öva själv på att göra egna effektkartor.

The course is for

  • Designer – UX Designer, Service Designer, interaktionsdesigner, industridesigner
  • Kravansvariga – kravanalytiker, Business Architects, Enterprise Architects, Information Architects
  • Testare – testledare
  • Projektansvariga – projektledare, Scrum Masters
  • Beställare – produktägare, programledare, linjechefer, verksamhetsutvecklare och sponsorer

Alla som vill resonera om lösningens kvaliteter, varför den borde vara utformad på ett visst sätt och vilket värde den skulle kunna skapa. Och alla som jobbar i teamet som utformar och testar lösningen.

 


Merläsning:

Hur det började (engelska)

Hur Effektkartan kan användas (engelska)

Mall för effektkarta

Effektstyrning och Effektkarta - vad är det ?


Register

Billing Information

NAME *

EMAIL *

PHONE *

PROFESSIONAL TITLE

COMPANY *

COMPANY REGISTRATION NUMBER *

BILLING ADDRESS *

PROMOTIONAL CODE


Price
8900 SEK exkl. moms
Location

Time & dates


I agree that my information is handled in accordance with the policy. Read our policy.

Henrik Åkesson

Customer Relation Manager at inUse Academy

+46 734 38 33 13

henrik.akesson@inuse.se

Thank you for your registration!

You are now registered to the course ONLINE: Effektkartläggning – grundkursen. If you have any questions feel free to contact our course coordinator Henrik Åkesson who is in charge of inUse Academy.