Skip to main content

8900 SEK

Att presentera UX-design


Henrik Åkesson

Customer Relation Manager at inUse Academy

+46 734 38 33 13

henrik.akesson@inuse.se

Vissa tror att bra design talar för sig själv, men tyvärr är det sällan så. Därför utforskar och jobbar vi med färdigheten att prata om och förklara design i den här kursen. En bra design behöver även en presentation som inte lämnar frågetecken efter sig.

Detta är en kurs för dig som vill bli ännu vassare på att presentera och känna dig tryggare i kvaliteten på presentationerna.

Som designer lägger man mycket tid och fokus på att ta fram en fantastisk design och användarupplevelse, men lägger för lite tid på att förbereda en riktigt bra presentation. Det gör att din design inte får den presentationskvalitet som den är värd.Vi kommer även jobba med att presentera för en mottagare som vet väldigt lite om ditt yrke, dina metoder och din typ av leverans. Kommunikationen mellan designer och beställare och också oerhört viktig. Beställaren ska känna sig trygg och förstådd och insikter och upplevelser måste obehindrat förmedlas mellan alla inblandade. Ni kommer ta del av inspirerande praktisk träning för denna kommunikation och lära er hantera den på allra bästa sätt.

Mål

Vårt mål är att du kommer få praktisk kunskap kring att presentera design. Du kommer även bli mer van att på ett pedagogiskt sätt kommunicera din design och arbetet som ledde fram till dina designbeslut. Dessutom kommer du känna dig trygg i att få konstruktiv återkoppling på presentationer. Du får även mycket insikt genom att del av andra gruppers presentationer och feedback.You will learn

Du lär dig:

  • Presentationsteknik.
  • Tips och verktyg vad man bör göra och vad man bör undvika.
  • Att få praktisk återkoppling kring att tala inför folk och presentera design.
  • Presentera och kommunicera design på ett pedagogiskt sätt.
  • Lära av andra gruppers presentationer och feedback.
  • Ta till dig mätpunkter och strategi (KPI, ROI).
  • Ta fram en presentations syfte.
  • Ta välgrundade designbeslut mot en förbättring.
  • Skriva presentationsmanus.

The course is for

Du som i ditt yrke håller presentationer inom strategi, design, koncept research eller UX. Eller du som vill att sådana presentationer blir en del av ditt yrke framöver.